Διάγνωση Βλαβών

Το συνεργείο μας Γ.ΠΕΝΟΓΛΟΥ-Π.ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ Ο.Ε   διαθέτει τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα  WABCO, HALDEX, KNORR, MERCEDES, VOLVO, SCANIA .

Τα Διαγνωστικά μας συστήματα προσφέρουν διάγνωση ολόκληρου του ηλεκτρονικού συστήματος σε οποιαδήποτε μάρκα  φορτηγών λεωφορείων και μεγάλων οχημάτων.

Μέσω εξειδικευμένου λογισμικού επιτυγχάνουμε διάγνωση σε βάθος και τον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση όλων των συστημάτων φρένων και ανάρτησης της κάθε εταιρείας για κάθε περίπτωση.