Έλεγχος για ΚΤΕΟ

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που εξετάζονται κατά τον έλεγχο του οχήματος σας στο Κ.Τ.Ε.Ο. είναι η καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. Προβληματικά φρένα βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή σας και την ακεραιότητα του οχήματος σας.

Πριν πραγματοποιήσετε το ραντεβού για τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. πραγματοποιούμε πλήρη έλεγχο των φρένων σας με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού φρενομέτρησης που διαθέτουμε.

Επίσης ο έλεγχος περιλαμβάνει πλήρη οπτικό έλεγχο στη ράμπα όλων των συστημάτων πέδησης  και των αναρτήσεων για φθορά υλικών και έλεγχο πιέσεων.