Έλεγχος για ΚΤΕΟ

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που εξετάζονται κατά τον έλεγχο του οχήματος σας στο Κ.Τ.Ε.Ο. είναι η καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης,ανάρτησης και διεύθυνσης.

Πριν πραγματοποιήσετε το ραντεβού για τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. πραγματοποιούμε πλήρη έλεγχο των φρένων σας με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού φρενομέτρησης που διαθέτουμε.

Επίσης ο έλεγχος περιλαμβάνει πλήρη οπτικό έλεγχο στη ράμπα όλων των συστημάτων πέδησης  και των αναρτήσεων για φθορά υλικών και έλεγχο πιέσεων.