Κινητό συνεργείο


Το συνεργείο μας διαθέτει πλήρες κινητό συνεργείο επί 24ωρου βάσεως για τις καταστάσεις που απαιτούν τη δική μας παρέμβαση στο χώρο σας ή στο σημείο της βλάβης του οχήματος σας .

Σε έκτακτη ανάγκη  ή σε περίπτωση βλάβης η εταιρία μας μέσο του κινητού συνεργείου  σας παρέχει την κάθε δυνατή βοήθεια επισκευής εντός και έκτος έδρας .
 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο  τηλέφωνο 0030 23820 26252
 
Κοντά σας σε κάθε σας ανάγκη